ŹRÓDŁO INSPIRACJI

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Termin: listopad 2016 – czerwiec 2017, czwartek 18.00-20.00
Prowadzenie: Norbert Kacprzak
Liczebność grupy: 7-10 osób
Koszt jednej sesji: 80 zł (miesięczny koszt to 80 zł x liczba czwartków w miesiącu)
Koszt konsultacji kwalifikującej do grupy: 120 zł

Z jakimi problemami można pracować w grupie terapeutycznej?

Na tak zadane pytanie można odpowiedzieć, że w grupie nie pracujemy z problemami, ale z ludźmi. W grupie terapeutycznej mogą zatem pracować osoby zmagające się ze: zniechęceniem, depresją, lękiem, smutkiem, żałobą, obsesjami, chorobami, nawykami, trudnościami seksualnymi, itd.

Osoby z takimi problemami często doświadczają ulgi i trwałej zmiany w toku pracy grupy. Dla pełnego obrazu sytuacji dodać jednak trzeba, że posiadanie jednego z tych problemów (lub kilku z nich) nie jest jedynym argumentem przy przyjmowaniu do grupy. Ważny jest człowiek w szerszym znaczeniu: Twoja motywacja, chęć zmiany, poziom cierpienia, otwartość na nowe doświadczenia, itd.

 

Kto może wziąć udział w terapii grupowej?   

W grupie terapeutycznej mogą pracować osoby, które odczuwają dyskomfort psychiczny, emocjonalny lub fizyczny (kiedy problemy zdrowia fizycznego pacjent lub jego lekarz rozumie jako konsekwencje problemów psychologicznych).

Nie znaczy to jednak, że każda osoba może zostać przyjęta do grupy. Skład grupy dobierany jest przez prowadzących, na etapie konsultacji, w taki sposób, by pomiędzy uczestnikami zachować wystarczającą ilość podobieństw oraz różnic. Pomaga to członkom grupy z jednej strony poczuć bliskość i zrozumienie dzięki podobieństwu cech lub problemów, a drugiej strony – dzięki różnicom – otrzymywać komunikaty „z boku” i uczyć się radzić sobie z odmiennością innych ludzi.

 

Jaki jest cel pracy w grupie terapeutycznej?

Celem pracy w grupie terapeutycznej jest zmiana w uczuciach, psychice i zachowaniach jej uczestników. Praca w grupie nie ma na celu zmiany światopoglądu, marzeń, celów, które uczestnik wypracował w swoim życiu i z których jest zadowolony. Zmiana ma oznaczać uwolnienie się od presji spowalniających i zniechęcających odczuć, które ograniczają lub uniemożliwiają realizację własnych wizji.

 

W jaki sposób grupa pomaga uczestnikom?

Wejście w żywą więź emocjonalną z innymi uczestnikami terapii prowadzi do przeżycia zmiany. Terapia grupowa proponowana przez nas, terapia analityczna, nie stawia akcentu na zmiany schematów myślenia, udzielanie dobrych rad, ćwiczenia, prace domowe, itd. Terapia analityczna ma być żywym doświadczeniem więzi emocjonalnej, która ujawnia się w przeżywaniu różnych odczuć wobec innych członków grupy, wobec terapeuty, rozmowie o nich, wymianie uczuć, prowadzącej do porozumienia i odnalezienia siebie samego w „świecie ludzi”.

 

Dlaczego terapia w grupie trwa kilka miesięcy?

Niektórym osobom potrzebna jest praca w terapii w krótszym odcinku czasu, niektórym osobom w dłuższym – w zależności nie tylko od rodzaju problemu, z którym się zmagają, ale także od motywacji do zmiany i możliwości jej wprowadzania. Dla niektórych osób kilkumiesięczna grupa będzie wystarczającym doświadczeniem, dla innych osób pierwszym etapem pracy nad sobą i relacjami z innymi.

 

Zapisy: 530-85-55-65 lub info@zrodloinspiracji.pl