ŹRÓDŁO INSPIRACJI

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Grupa Terapeutyczna

Termin: wrzesień 2014 – czerwiec 2015, poniedziałek 19.00-21.00
Prowadzenie: Dominika Wernio i Katarzyna Solka Dąbrowska
Liczebność grupy: 8-10 osób
Koszt jednej sesji: 80 zł (miesięczny koszt to 80 zł x liczba poniedziałków w miesiącu)
Koszt konsultacji kwalifikującej do grupy: 100 zł

MH910216391Zapraszamy osoby mające trudności w relacjach międzyludzkich, z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernie wrażliwe na niepowodzenia i odrzucenie, o niestabilnym  nastroju, skłonne do działań impulsywnych, skonfliktowane z innymi, często przeżywające nadmierny lęk i niepokój, poczucie winy lub krzywdy, zapamiętałe  w urazach, cierpiące z powodu braku zrozumienia, wycofane społecznie, cierpiące z powodu niespecyficznych dolegliwości somatycznych. Zapraszamy wszystkich, pragnących dokonać zmian w swoim życiu i  zainteresowanych poznawaniem siebie.

Terapia grupowa daje uczestnikom unikalną szansę przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu w grupie i możliwość otrzymania informacji zwrotnych, w jaki sposób inni ich postrzegają, jak na siebie wzajemnie wpływają. Grupa terapeutyczna to forum wymiany doświadczeń i testowania nowych zachowań. Grupa pozwala, poprzez identyfikację z innymi uczestnikami, zmniejszyć poczucie osamotnienia i wyobcowania, pomaga tworzyć nowe i bardziej przystosowawcze sposoby nawiązywania relacji.

Zakładanym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w postawach i sposobach reagowania uczestników, które pozwolą na samodzielne, korzystniejsze i bardziej dojrzałe rozwiązanie trudności, jakie mają oni w kontaktach z innymi ludźmi i jakie przyczyniają się do występowania różnego rodzaju problemów; przy czym dojrzałość definiujemy jako zdolność do miłości i pracy (za Freudem), jak też zdolność  do zabawy i twórczości.