Psychoterapia indywidualna

psychoterapia indywidualna warszawa

W zależności od zgłoszonego problemu trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Celem terapii jest zrozumienie swoich trudności i ich przyczyn, rozpoznanie swoich potrzeb i pragnień oraz wypracowywanie zdrowych sposobów ich realizacji co w efekcie pozwala na wprowadzanie satysfakcjonujących zmian i świadome kierowanie swoim życiem.

Rozpoczęcie terapii jest zwykle poprzedzone kilkoma konsultacjami, podczas których ustalane są główne problemy, cele terapii, jej długość i przebieg.