Psychoterapia par i rodzin

psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia par oferowana jest związkom w sytuacji kryzysu, konfliktu, braku satysfakcji ze wspólnego życia, trudności w komunikacji. Jej celem jest lepsze rozumienie sytuacji w związku, rozpoznanie źródeł trudności, poprawa komunikacji, określenie swoich wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz wypracowanie satysfakcjonujących sposobów ich realizacji.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny zegarowej. W razie potrzeby równolegle może być prowadzona terapia indywidualna jednej lub dwóch osób z pary.

W terapii rodzinnej uczestniczą członkowie całej rodziny. Z pomocą terapeuty rozpoznają źródła trudności we wzajemnych relacjach. Rozpoznając obecny układ i wypełniane role ustalają co należy zmienić by rodzina przetrwała kryzys i wyszła z niego wzmocniona.