ŹRÓDŁO INSPIRACJI

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Szkolenie: „PSYCHOTERAPIA PARY”

termin: 4-5 października (sobota w godz.: 10.00 – 17.00 i niedziela w godz.: 10.00 – 15.00)
prowadzenie: Krystyna Mierzejewska – Orzechowska
koszt: 450 zł
Decyduje kolejność zgłoszeń.

psychoterapia par

„W pracy z parą pacjenci wnoszą różnorodne problemy, którymi chcą się zająć, ale myślę, że najważniejsze to pomóc im zrozumieć co każde z nich wnosi nieświadomie do obszaru konfliktu mimo najszczerszych dobrych intencji, dlaczego tak się dzieje i jak mogą sobie nawzajem pomagać w stawaniu się dorosłym, dojrzałym partnerem w związku.”

Krystyna Mierzejewska Orzechowska

 

Podczas szkolenia zostanie przedstawione m.in.:
– rozumienie dynamiki relacji w parze w odniesieniu do teorii przywiązania
– sposoby rozpoznawania manifestacji stylów przywiązania w tworzeniu trudności w doświadczaniu bliskości w parze
– etapy pracy z parą i przydatne techniki

Szkolenie będzie obejmować części wykładowe w zakresie podstaw teoretycznych rozumienia psychopatologii więzi, prezentacje przykładów klinicznych, oraz część warsztatową w zakresie proponowanych technik terapeutycznych.

Dla zainteresowanych możliwa będzie kontynuacja szkolenia w formie superwizyjno-seminaryjnej.

Uczestnicy dostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Od uczestników wymagane jest doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi oraz ukończenie, lub przynajmniej zaawansowany etap szkolenia z zakresu psychoterapii.

prowadzenie: Krystyna Mierzejewska – Orzechowska
Psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Pracuje w modelu integracyjnym – w oparciu o teorię przywiązania integruje podejście systemowe z psychodynamicznym. W przeszłości zajmowała się terapią rodzin a od wielu lat pracuje indywidualnie z dorosłymi i prowadzi psychoterapię par.

Zapraszamy!