ŹRÓDŁO INSPIRACJI

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Szkolenie: DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Termin: 23 stycznia 2016, sobota w godz.: 09.00 – 17.00
Prowadzenie: dr n.med. Paweł Sala
Koszt: 300 zł
Uwaga! Dla specjalistów, którzy brali już udział w szkoleniach naszego Ośrodka koszt wynosi 270 zł (10 % zniżki)

 

lękCelem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia diagnozowania i terapii zaburzeń nerwicowych. Zajęcia będą prowadzone w formie krótkich wykładów oraz warsztatów. W obrębie omawianych zagadnień szkolenie obejmuje propozycje integracji różnych wymiarów medycznych i psychoterapeutycznych.
Program szkolenia:
1. Perspektywa neurobiologiczna stresu oraz implikacje praktyczne
2. Podstawy etiopatogenezy, diagnoza wg DSM-V , obraz kliniczny; wskazówki diagnostyczne oparte na teorii i praktyce
3. Istotne powiązania psyche i somy; często napotykane trudności i błędy oraz implikacje psychoterapeutyczne
4. Analiza case-study, dyskusja ilustracji filmowych
5. Przydatne modele poznawcze, przykłady strategii terapeutycznych w różnych podejściach
Szkolenie jest przeznaczone dla psychoterapeutów/psychologów.

 

Prowadzenie: dr n.med.Paweł Sala – psychiatra z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 2008 roku); przez ostatnie 3 lata pracował jako  ordynator w Oddziale Dziennym, później w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie zatrudniony w Instytucie Psychosomatycznym w Warszawie, posiada  także doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego; autor i współautor wielu publikacji poświęconych psychoterapii zaburzeń nerwicowych i zaburzeń odżywiania się.

 

 

Zapraszamy!