Małgorzata Misiec

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja UW, Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS (czteroletnie, całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ PTP, Kurs Pomocy Psychologicznej INTRA oraz szkolenia z zakresu psychoterapii uzależnień. Obecnie jest w trakcie czteroletniej Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w placówkach leczenia uzależnień, Ośrodku Psychoterapii „Ogród” IPZ PTP, Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP (koterapeutka) oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP (trenerka) prowadząc psychoterapię, zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia, treningi i warsztaty psychologiczne. Prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię osób dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń lękowych, depresji, trudności i kryzysów życiowych, syndromu DDA i DDD oraz uzależnień.

Pracuje pod stalą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

asiamazurekJoanna Mazurek

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej w WSFiZ w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP oraz Szkoły Trenerów Biznesu SET w Warszawie. Obecnie kończy czteroletnie Studium Psychoterapii oparte o założenia psychodynamiczne i integracyjne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała odbywając staże kliniczne w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, oraz w placówkach leczenia uzależnień i rodzin osób uzależnionych, a także w SPZOZ w Oddziale Psychiatrycznym w Radzyniu Podlaskim. Prowadzi psychoterapię, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty psychologiczne, grupową i indywidualną psychoterapię osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych, DDA, DDD oraz uzależnień.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stalą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

awierzejskaAleksandra Wierzejska

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Psychologię na Wydziale Psychologii Klinicznej WSFiZ w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.   Ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, potwierdzone certyfikatem Nr 1P/0602/2011, Szkołę Trenerów Warsztatów i Treningów Psychologicznych oraz kurs „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci” w Instytucie Matki i Dziecka.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.

Pracuje w nurcie psychoanalitycznym pod stalą superwizją superwizora Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

katarzynadKatarzyna Domańska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”,  posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS, na Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, w Ośrodku Wspomagania Rodziny i Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par i rodzin, konsultacje wychowawcze, warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia dla biznesu.

Pracuje w nurcie psychoanalitycznym pod stałą superwizją superwizora Polskich Towarzystw: Psychologicznego, Psychiatrycznego i Psychoterapii Psychoanalitycznej.

annarAnna Rzempołuch

psycholog, psychoterapeuta

Ukonczyla studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Kardynala S. Wyszyńskiego oraz Profesjonalną Szkolę Psychoterapii SWPS i IPZ PTP (czteroletnie, calościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyla staż w Ośrodku Psychoterapii IPZ PTP „Ogród”. Pracowala jako trenerka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Pro-Med. Wspólpracuje z Towarzystwem Rozwijania Aktywnosci SZANSA. Prowadzi szkolenia i zajęcia profilaktyczne z mlodzieżą. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, terapii par i rodzin.

Pracuje w nurcie integracyjnym pod stalą superwizją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

magdalenachMagdalena Choroś

psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukonczyla Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP oraz Studium Terapii Uzależnien. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowań oraz metod diagnozowania osobowości.Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na Gdanskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywala w państwowych i prywatnych placówkach Służby Zdrowia m.inn. w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz OTU Samodzielnego Wojewódzkiego Zespolu Publicznych Zakladów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Jest kierownikiem Poradni Uzależnień SZPZLO Warszawa-Mokotów.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stalą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

asia szymanowskaJoanna Szymanowska

specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Jej praktyka zawodowa w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży obejmuje kilkunastoletni staż pracy w poradni psychiatrycznej Centrum Zdrowia Dziecka i Oddziale Terapii Dziecka w Środowisku. Odbyła również wieloletnie szkolenie i terapię w nurcie psychoanalizy lacanowskiej. Jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Psychoanalizy Lacanowskiej – „Sinthome”. Obecnie pracuje głownie z dorosłymi pacjentami – w Poradni przy Szpitalu MSW i w placówce leczenia uzależnień. Zawodowe zainteresowania to psychoanalityczne rozumienie problematyki uzależnień i schorzeń somatycznych, jak również ich konteksty transgeneracyjne.